idtv + Fundis

wie is de klant en wat was hun uitdaging?

Fundis is een netwerk van bedrijven met 4000 werknemers in de zorgsector voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

In 2019 benaderde Fundis ons naar aanleiding van hun expeditie om samen met alle organisaties in de groep uitdagingen in de zorg zoals vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Hoe communiceer je op een laagdrempelige manier de noodzaak en kansen rondom technische innovaties? En hoe houd je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt je medewerkers geboeid en betrokken bij je organisatie?

Tijdens onze campagne brak het coronavirus los, wat tot de onverwachte uitdaging leidde het zorgpersoneel in dit zware weer gesteund en gehoord te laten voelen.

wat was de vraag aan idtv?

Fundis vroeg ons om advies om hun missie te communiceren aan de lastig te bereiken doelgroep. De wens was om medewerkers mee te nemen in lastige vraagstukken en ze te betrekken bij de overkoepelende organisatie.

wat was de oplossing?

Uit deskresearch en interviews met medewerkers ontstond de campagne ‘Zorg voor Morgen’. Via een online community voor en door zorgmedewerkers en toegankelijke (video-)content over technische innovaties namen we medewerkers in 2019 mee naar het Zorg voor Morgen-festival. Dit was een tweedaags live-evenement in de Van Nelle-fabriek met sprekers als Marc de Hond, Eric Corton en Heleen van Royen, waar medewerkers op een interactieve manier kennis konden maken met innovatieve marktpartijen.

Na dit succesvolle event is de campagne in 2020 voortgezet met inspirerende en informerende content als focus: twee printmagazines en drie online magazines; video’s, sketches en nieuws in de besloten community. Omdat het eerste magazine tijdens de corona-uitbraak in maart verscheen, is er direct actie ondernomen het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.
Daarmee werd een nieuwe campagne geboren: #hartnodig.

Onder meer Linda de Mol, Humberto Tan, Paul de Leeuw en Anita Witzier namen videoboodschappen voor het personeel van Fundis op en Stef Bos zong een speciale versie van zijn lied Samen staan we sterk. Gedurende het jaar werd #hartnodig een terugkerende en herkenbare pijler binnen de campagne met interviews, inspirerende beelden en een ontroerend videogedicht. In december 2020 werd het jaar afgesloten met een optreden van Suzan & Freek op het #hartnodig-kerstconcert, dat alle medewerkers via een livestream konden volgen. Een speech van CEO Jeroen van den Oever, jaaroverzichtvideo’s en ingestuurde dankwoorden van leidinggevenden en collega’s brachten de Zorg voor Morgen-campagne naar elke huiskamer.

wat zijn de resultaten?

Uit onderzoek van MediaTest bleek eind 2019 dat 45,8% van de medewerkers van Fundis lid is geworden of lid wilde worden van de online community. De betrokkenheid binnen de community bleek hoog; 98,8% van de community is het er mee eens dat innoveren belangrijk is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Op het festival ‘Zorg voor Morgen’ was bovendien 89,5% van de community aanwezig en 67% van het algehele personeelsbestand. Het festival werd door de bezoekers beoordeeld met een 8,2 en 74,9% gaf aan dat ze zich door het evenement meer betrokken voelen bij Fundis. 81,9% dacht over twee jaar nog werkzaam te zijn bij deze zorgorganisatie.

Het effect van de voortgezette campagne in 2020 wordt momenteel extern gevalideerd door MediaTest.