transformation game voor tata steel

hoe weeg je belangen?

Tata Steel bevindt zich in een complex vraagstuk. Niet alleen is er de gebruikelijke spanning tussen duurzaamheid en prijspeil, als grote werkgever wil het bedrijf een zo vriendelijk mogelijke footprint in de regio. Om al deze belangen inzichtelijk te maken, aantoonbaar effectief kennis over te dragen en het gesprek aan te gaan, ontwikkelde wij een Transformation Game. Een spannend spel en een stevig verhaal dat nog steeds navolging vindt.

Roger Steens, Director sustainability Tata Steel

‘Die uitdagingen zijn zo groot, dat kunnen we niet alleen’

drink koffie met Inge

bel of mail inge.den.hartog@idtv.nl