Skip to main content

Oorlogsgravenstichting

Uitdaging

De Oorlogsgravenstichting onderhoudt 50.000 Nederlandse oorlogsgraven over de hele wereld. De stichting verzamelt en deelt de verhalen van de 180.000 mensen die in Nederland zijn geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Daarnaast beheren zij de gedenkboeken waarin de namen staan van 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers zonder fysiek graf. In 2021 bestond de Oorlogsgravenstichting 75 jaar. Een moment dat gevierd moet worden, want herdenken is niet alleen met verdriet en respect terugkijken, maar ook vooruitkijken en leren van het verleden.

Oplossing

IDTV+ heeft een concept voor de jubileumviering bedacht dat recht doet aan deze visie. In het kader van het 75-jarige jubileum kozen we ervoor om niet het sterven, maar het leven centraal te zetten. In de videoserie Lang zouden ze leven vertellen we de verhalen van 52 mannen of vrouwen op de dagen dat hij of zij jarig zouden zijn geweest. Die content verspreiden we via de website, social media en bordjes met QR-codes bij graven of markante locaties.

In deze optiek bereik je een publiek echter niet met content zenden alleen; juist met een live-evenement kun je impact maken. Daarom kiezen we voor een actieve verbinding met de jonge generatie. Twee markante BN’ers met een eigen oorlogsverhaal zetten hun verjaardag in om een belangrijke boodschap over oorlog en vrede, vrijheid en democratie voor het voetlicht te brengen. Ze nodigen 75 jongeren uit op hun verjaardag om verhalen te delen, samen te herdenken en in gesprek te gaan.

Resultaat

De campagne duurde het volledige jubileumjaar, ging van start met een persevenement op het Nationaal Ereveld in Loenen en heeft tot waardevolle reportages in meerdere nationale kranten geleid.