Skip to main content

Fundis

Uitdaging

Hoe communiceer je je missie aan een lastig te bereiken doelgroep? Fundis is een netwerk van 22 bedrijven met in totaal 4.000 werknemers in de zorgsector voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Zij klopten in 2019 bij IDTV+ aan met de vraag: hoe nemen we medewerkers mee in lastige vraagstukken (zoals de krappe arbeidsmarkt, vergrijzing en hoge werkdruk) en betrekken we ze bij de overkoepelende organisatie die Fundis is? En hoe kan Fundis laten zien dat hun medewerkers voor een groot deel verantwoordelijk zijn en inspraak hebben in een betere toekomst met betere zorg voor zowel werknemer als cliënt?

Oplossing

Dit was het begin van een meerjarig partnerschap waarin we telkens opnieuw evalueerden op welke manier onze content en events elkaar optimaal konden versterken. Het koppelen van content en experience is namelijk waar onze kracht zit.

In 2019 organiseerden we een groot festival: het Zorg voor Morgen Festival met bijbehorende campagne, dat in teken stond van zorginnovaties en verbinding.

In de jaren erna volgden verschillende campagnes: een online videoserie, een #hartnodig-campagne om de zorgmedewerkers in coronatijden een hart onder de riem te steken, een digitaal kerstconcert, diverse magazines en de videocampagne De Groeten Van … .

Ook in 2023 bouwt IDTV+ samen met Fundis verder aan de Zorg voor Morgen community, en vervolgen we het verder vormgeven van de interne communicatiestrategie d.m.v. content & experiences. Dit jaar zal er wederom een grote live-experience plaatsvinden.

Resultaat

Uit onderzoek van MediaTest bleek de betrokkenheid binnen de community met 98,8% enorm hoog; ook gaf 74,9% aan dat ze zich door het Zorg voor Morgen evenement meer betrokken voelen bij Fundis. De NPS score is sinds de opstart van het Zorg voor Morgen traject gestegen met maar liefst 40%, wat vrij bijzonder is.  Daarnaast steeg de kennis over en waardering voor de organisatie is gestegen (8,1 als gemiddeld rapportcijfer voor de organisatie).

In beide metingen zien we dat medewerkers die de evenementen hebben bijgewoond, positiever zijn over de contentcampagne dan medewerkers die niet bij de evenementen waren; een belangrijke reden waarom we blijven adviseren de content te versterken door een live-evenement.

Daarnaast won IDTV+ in 2021 De Gouden Giraffe Event Award. Het Zorg voor Morgen festival is als beste bekroond binnen de categorie ‘Interne Events & Teambuilding’. De jury keek hierbij onder andere naar de mate van innovatie, creativiteit en duurzaamheid.